fredag, mai 09, 2014

Forsoningskonferanse i Kiev mellom jøder og kristne

I Kiev, Ukraina, finnes det en messiansk menighet med omlag 1.600 medlemmer!

I begynnelsen av mai arrangerte de en konferanse med deltagere fra Storbritannia, Irland, Nederland, Sveits, Østerrike, Slovakia, Polen, Romania og Norge.

Lovsang, bibelundervisning og forsoning var ingrediensene i konferansen.

Fra Norge deltok Ola Simon Østtveit, og hans kone, aktive innen Ungdom i Oppdrag og styreleder for den kristne humanitære organisasjonen, Ny Start i Øst.

Den messianske menigheten arrangerte samlingen sammen med Toward Jerusalem Council II Europe. Her deltok såvel protestanter, katolikker som ortodokse. Dette handler om et forsoningsinitiativ mellom kristenheten og det jødiske folk, basert på ordene fra Efeserbrevet:

'Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet'. (Ef 2,11-16)

Jeg kommer tilbake med flere opplysninger om denne konferansen så fort de foreligger.

Ingen kommentarer: