fredag, mai 30, 2014

Jesus-portretter, del 4

'Jesus er den velsignede. Ordet 'benediction', som er den latinske formen for ordet 'velsignelse', betyr 'å si (dicere) gode ting (bene)'.

Jesus er den Velsignede, for Gud har talt gode ting om Ham.

Tydeligst hører vi Guds velsignelse når Jesus døpes i floden Jordan, da en røst fra himmelen sa: 'Dette er min Sønn, den elskede'. (Matt 3,17)

Med denne velsignelse begynner Jesus sin tjeneste. Og hele Hans liv viser at denne velsignelse ikke bare gjelder Jesus men også alle dem som følger Ham'.

(Oversatt fra Henri Nouwen: Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: