onsdag, mai 28, 2014

Etablerer bønnehus 24/7 i Brussel

I selve hjertet av Europa, i Brussel, finnes det et bønnehus hvor man har som mål at det skal bes døgnet rundt, syv dager i uken.

Brussel House of Prayer er et fellesskap av mennesker som har forpliktet seg til bønn og lovprisning dag og natt, og å nå ut til mennesker med behov i Brussel og Europa. Dette er en misjonsbase som er samlet rundt et bønnerom.

Slik beskriver de sin egen virksomhet på nett, og legger til:

'Vi tror at Guds måte å regjere på blir forløst på jorden gjennom bønn. Når bønn dag og natt er etablert i en by, begynner den åndelige atmosfæren å endres. Hjerter og sinn åpnes for evangeliet. Åndelig undertrykkelse blir brutt og en ånd av vekkelse forløses. 

Bønnerommet i Brussel etablerer nå bønn dag og natt i Brussel, EU-hovedstaden, gjennom et bedende fellesskap av troende mennesker.

Hvorfor Brussel?
Brussel er en av de mest innflytelsesrike byene i verden og omtales gjerne som 'Europas hjerte'. Brussel har vært et hovedsenter for internasjonal politikk. Byen er vertskap for ulike EU-institusjoner, så vel som hovedkvarter for NATO, og hjemmet for en hel rekke internasjonale organisasjoner, politikere, diplomater og sivile institusjoner. Det er fra Brussel Europa blir ledet.

Det er i denne konteksten, i samarbeide med andre betydningsfulle bønnetjenester, som har satt Brussel på bønneagendaen, at bedehuset i Brussel har startet opp sin virksomhet. Bønnerommet finnes bare noen få bygninger nedenfor The European Commission Building.

Ingen kommentarer: