mandag, mai 26, 2014

Jesus-portretter, del 1

I dag begynner en serie med 'Jesus-portretter' på bloggen. Hebreerbrevets forfatter ber jo oss om å ha 'blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus'. (Hber 12,2)

Disse Jesus-portrettene er skrevet av Henri Nouwen. Jeg har oversatt dem fra hans bok: Bread for the Journey. De er enkle, korte, men svært så innholdsmettede:

Her er det første:

'Jesus sier at de fattige, de ydmyke, de som sørger, de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, de barmhjertige, de rene av hjertet, de som skaper fred samt de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld er salige (Se Matt 5,3-10).

De ordene gir oss et selvportrett av Jesus. Jesus er den Salige. Og i Hans ansikt ser vi fattigdom, ydmykhet, sorg, hunger, og tørst etter rettferdighet, barmhjertighet, rent hjerte, streben etter fred, og vi aner forfølgelsen.

Hele evangeliets budskap lyder: Bli lik Jesus.

Vi har Hans selvportrett. Om vi holder det opp framfor oss, lærer vi oss snart hva det innebærer å følge Jesus og bli som Ham.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: