tirsdag, mai 20, 2014

Sterk appell fra serbiske baptister om å hjelpe de flomrammede på Balkan

I dag lider vi sammen med innbyggerne i Serbia, Bosnia og Kroatia. 47 mennesker er bekreftet omkommet, flere hundre tusen er evakuert fra sine hjem, og flere titalls landsbyer og byer er helt isolert. Mange har mistet sine hjem og alt de eier, etter at fire store elver, deriblant Donau og Sava, har gått over siden bredder etter langvarig regnvær og forårsaket oversvømmelse og jord- og leirras. Myndighetene i Bosnia sammenligner katastrofen med ødeleggelsene under krigen, som varte fra 1992 til 1995.

Generalsekretæren og presidenten i Den serbiske baptistunionen, Dr. Ondrej Franka og pastor Dane Vidovic, har sendt ut et kommunike vedrørende flomkatastrofen, som jeg har oversatt:

Kjære trossøsken. 

Hilsener i Kristus fra Serbia! 

Serbia er oversvømmet. Regnet har øst ned i store mengder i snart en uke. Mange lider, noen har også mistet livet i ødeleggelsene. Landets myndigheter har erklært unntakstilstand og mange mennesker er blitt evakuert fra sine hjem. Regnet fortsetter å strømme ned og selv elvene stiger nå over sine bredder og det er flom i mange byer og landsbyer.


Dette er sannsynligvis den verste katastrofene som har rammet Serbia og Balkan på et årtusen.Du kan få dette bekreftet gjennom nyhetene. Hva kan vi kristne gjøre?

Selvsagt kan vi be, men du kan også hjelpe så mye du kan. Vi er sikker på at Baptistunionen og andre evangelikale både ber og legger strategier for hvordan de kan hjelpe. Noen av de omkringliggende landene, som baptistene i Ungarn, har sendt penger for å hjelpe umiddelbart og planlegger å komme hit med noen av sine redningsteam for å hjelpe til med evakueringen og gjenoppbyggingen av folks hjem.

Kristne er heller ikke spart for denne katastrofen. En menighetsplanter i
Paracin  foretller at hans hus er oversvømmet og har fått ødelagt gulvene og møblene i huset sitt.  Andre troende - som i Obrenovac - er blitt evakuert og oppholder seg nå i baptistkirken i Beograd inntil det er mulig å flytte tilbake til husene deres. En pastorstudent ved vårt seminar i Beograd har fått hele huset ødelagt av flommen.

Vi som representerer Baptistunionen i Serbia planlegger også konkret hjelp til våre brødre og søstre som er rammet - 'dem som er vår familie i troen' (Gal 6,10)

Vi ber derfor om deres nødhjelp. Dette er hva folk er i stort behov for akkurat nå:

Hygieneartikler, babybleier, klær i alle slag størrelser, sko, og spesielt vadere, flaskevann, mat, ulltepper og sengeklær.

Dette er ting vi trenger umiddelbart. Vi trenger også økonomisk hjelp. 

Til slutt, kjære søsken, denne katastrofen bli brukt av Gud slik at noe godt kan komme ut av den. Dette er en gylden anledning til å hjelpe serberne og spesielt myndighetene til å forstå at Gud bryr seg, og ikke bare for de fysiske, men også for de åndelige behovene. Dette vil forberede hjertene til vårt elskede folk, mildne myndighetens hjerter og åpne en dør for den store tjenesten med å frelse sjeler for evigheten.

Derfor - kom og hjelp oss i Serbia! Vær snill å fortell oss om dere kan bidra økonomisk, sende team eller på annen måte hjelpe oss. Og som kan komme umiddelbart.

------
Om norske lesere vil hjelpe, vennligst ta kontakt med Det norske Baptistsamfunn, som vil videreformidle hjelpen til de serbiske baptistene.                                                                       

Ingen kommentarer: