fredag, mai 02, 2014

Baptistene danner nasjonal allianse i Tyrkia

Bare to måneder før Baptistenes Verdensallianse holder sitt årsmøte i Tyrkia, har baptistene i landet dannet sin første nasjonale kirkeorganisasjon.

Fire baptistmenigheter har gått sammen om å danne 'Alliansen av baptistmenigheter i Tyrkia', og har valgt ledere som skal arbeide med målsetninger. Gruppen har til hensikt å medlemskirkene, forklare baptistisk lære, kartlegge de ulike menighetenes behov og styrke de troende ved å organisere seminarer, leire og konferanser.

Tyrkia er et land med en kristen arv helt tilbake til urkirken, men de kristne er nå en minoritet i landet. Det er anslått at 120.000 kristne lever i dagens Tyrkia. Av disse er bare noen få tusen protestanter. Befolkningen er på 76 millioner. De fleste av dem er sunni-muslimer.

På bildet ser vi menighetslokalet til Agapekirken, i Samsun, ved Svartehavet.

Ingen kommentarer: