mandag, mai 19, 2014

Røsten til Francis Schaeffer er savnet i en utydelig tid som vår

Tenk det! 15.mai var det 30 år siden Francis Schaeffer døde. Her sammen med kona, Edith.

Og vi som hadde trengt en stemme som hans i denne tiden hvor det meste flyter. Både teologisk og etisk.

For de som ikke kjenner ham var Francis Schaeffer var en amerikansk evangelikal teolog, filosof og presbyteriansk pastor. Han er berømt for sin eminente bøker for han forsvarer klassisk kristen tro, i møte med liberalismen og rasjonalismen - han var en apologet i ordets rette betydning. Og han var en tydelig røst mot assistert dødshjelp og fosterdrap.

Ikke minst er han og kona kjent for L'Abri - studiesenteret i de sveitsiske alpene hvor så mange unge studenter har kommet til tro på Jesus.

Francis Schaeffer ble født 30. januar 1912 i Germantown i Pennsylvania. I 1935 giftet han seg med Edith Seville, som var datter av misjonærforeldre som hadde arbeidet for Hudson Taylor og China Inland Mission.

Schaeffer fikk sin utdannelse ved Westminister Theological Seminary og Faith Theological Seminary. Sistnevnte var et produkt av en splittelse mellom The Presbyterian Church of America og Bible Presbyterian Church.

Bible Presbyterian Church var et konservativt bibeltroende kirkesamfunn, og Francis Schaeffer var den aller første studenten som ble uteksaminert ved Faith Theological Seminary og den første til å bli ordinert som pastor i Bible Presbyterian Church. Han tjente som pastor i Pennsylvania og St.Louis i Missouri.

I 1948 flyttet Schaeffer-familien til Sveits og i 1955 etablerte de L'Abri fellesskapet der. L'Abri er fransk for 'ly'. Dette var og er et fellesskap for filosofi og kristen tro. Hit har tusenvis av ungdommer kommet for å studere.

Jeg stiftet bekjentskap med Francis Schaeffer som medlem av Lagsbevegelsen på 1970-tallet, og flere av hans bøker fikk avgjørende og varig innflytelse på mitt kristenliv. I de senere årene har jeg stadig vendt tilbake til en bok Schaeffer skrev i 1984: 'The Great Evangelical Disaster'. På norsk fikk den tittelen: 'Skjebnetid' og ble utgitt av Ansgar i 1986. Selv mener jeg at dette er en av de viktigste bøkene skrevet for vår tid, som alle kristne burde ha lest - om de vil være blant dem som holder fast ved Bibelen som autoritativt og evig gyldig.

Om jeg skulle anbefale en biografi om Edith og Francis Schaffer må det bli: L.G. Parkhurst, Jr. Francis & Edith Schaeffer. Bethany House Publisers

Her finnes et lite klipp fra en viktig tale Francis Schaeffer holdt på Lausesannekonferansen i 1974:

https://www.youtube.com/watch?v=wMYEH435os0

Ingen kommentarer: