lørdag, mai 31, 2014

Pinsenovenen, dag 2

Dag 2 - lørdag:
Apg 8,14-17
De la hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.

Mark 1,9-11
Ånden kom over Jesus

Urmønsteret for den kristne dåpen finner vi i Jesu dåp, som var en dåp i vann og Ånd. I forbindelse med dåpen i Jordan, senket Ånden seg over Jesus og Han ble utrustet med de karismatiske gavene som var nødvendig for Hans tjeneste.

Det er 'med Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene', sa Han. Den måten som Jesu liv som menneske er 'et liv i Ånden' gjør Ham til det fremste forbildet for vår kristne tro. Uten Den Hellige Ånd blir vår streben etter å ligne Jesus uten frukt.

La oss be: Kom Hellige Ånd og fyll oss så helt at vi forblir i Jesus uansett hva som hender. Forvandle våre hjerter slik at vi hver dag kan ligne Ham enda mer. Gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ingen kommentarer: