fredag, mai 16, 2014

Å gi sitt liv for våre venner

'Gode gjetere er villige til å gi sitt liv for sauene (se Joh 10,11) Som åndelige ledere som vandrer i Jesu fotspor er vi kalt til å legge ned våre liv for våre folk.

Å legge ned sitt liv kan i visse tilfeller innebære å dø. Men først og fremst betyr det å gjøre sitt liv - med dets sorger og gleder, fortvilelse og håp, ensomhet og nærhet - tilgjengelig for andre som en kilde til nytt liv.

En av de største gaver vi kan gi andre er oss selv. Vi tilbyr trøst og lindring. særskilt i vanskelige tider, ved å si: Vær ikke redd, jeg vet hva du går igjennom, og jeg er der med deg. Du er ikke alene.

På denne måten er vi en Kristus-lik leder'.

(Oversatt fra Henri Nouwen i Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: