søndag, mai 25, 2014

Guds elskede barn

'Ånden sier til oss ikke bare at Gud er 'Abba, Far', men også at vi tilhører Gud som Hans elskede barn.

Ånden oppretter i oss den relasjonen som gir alle andre relasjoner deres innhold.

Abba er et svært intimt ord. Den beste oversettelsen er 'pappa'. Ordet Abba uttrykker tillit, trygghet, tilhørighet og, fremst av alt, nærhet.

I dette ordet finnes det ingen antydning til autoritet, makt eller kontroll som vi ofte leser i ordet 'far'. Tvert om. Abba assosieres til en generøs og fostrende kjærlighet.

Denne kjærlighet omfatter og går langt utover all den kjærlighet vi får av fedre, mødre, brødre, søstre, ektefeller, venner og elskere.

Den er Åndens gave.

(Oversatt fra Henri Nouwen: Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: