lørdag, mai 10, 2014

92 ungdommer døpt etter ungdomsleir på Filippinene

I dag gleder jeg meg stort over nybrottsarbeidet som Noralv Askeland står midt oppe i på Filippinene. Han forteller om to medabeidere, Joel og Elvie, som nettopp har avsluttet en leir. I går ble 92 ungdommer som har bestemt seg for å følge Jesus døpt. De er villige til å gjøre alt Jesus befaler dem å gjøre. Leiren hadde 310 deltagere som alle reiste hjem til sine ulike landsbyer fulle av glede og takk til Gud. Dette er virkelig et stort takkeemne. Guds rike vokser!

Ingen kommentarer: