torsdag, mai 15, 2014

En mosaikk som viser oss Guds ansikt

'En mosaikk består av tusentalls små steiner. En del er blå, andre grønne, en del er gule, andre gylne. Når vi ser nærmere kan vi beundre skjønnheten hos hver enkelt stein.

Men tar vi et steg tilbake , ser vi at alle disse små steinene danner et vakkert bilde. Det forteller noe som ingen av steinene skulle kunne fortelle selv.

Dette er hva livet i det kristne fellesskapet handler om. Hver og en er som en liten stein, men til sammen er vi Guds ansikt for verden. Ingen kan vi: 'Jeg gjør Gud synlig'. Men andre kan sammen si: 'De gjør Gud synlig'.

Fellesskap oppstår der ydmykhet og herlighet møtes'.

Oversatt er Henri Nouwen: Bread for the Journey

Ingen kommentarer: