torsdag, mai 29, 2014

Borås i Sverige er blitt en bønnens by

På selveste nasjonaldagen - 6. juni - kommer de kristne menighetene i Borås sammen for å be.

Over en lengre periode har menighetene i Borås utviklet et godt samarbeidsklima, og bønnen har en helt sentral plass i det nye samarbeidet som preger Västgötastaden. Fra en vakker plass oppe på et høydedrag med utsikt over hele Borås, arrangeres 'Sverigebön' for fjerde gang. Bønneinitiativet kalles: 'Älska Borås'.

Agendaen for dagen er klar: enkel lovsang og så forbønn for ti viktige samfunnsområder, blant annet for kongehuset, massemedia, ungdommens situasjon. Det hele avsluttes med kaffe og kaker.

Men det er ikke bare på nasjonaldagen svenskene ber. I Borås pågår den strategiske forbønnen året rundt. Hver måned møtes de troende til bønnesamlinger som flyttes fra kirke til kirke. Man ber blant annet for skole, kommunen og næringsliv. De ber også om at de kristne skal finne inn til hverandre, og at de skal vokse i kjærlighet til byen de bor i.

Det hele begynte i år 2000 og har fortsatt å øke i oppslutning. De kristne i Borås drømmer om at alle kommuner i Sverige etter hvert skal begynne med slike bønnemøter.

Du kan lese mer om dette bønneinitiativet her:

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/05/26/Har-ber-Boras-kristna-den-6-juni/

Ingen kommentarer: