mandag, mai 05, 2014

FrP - et kristenfiendtlig parti

Fremskrittspartiet delte ut sukkerspinn til kristne velgere ved siste Stortingsvalg. Og mange grep begjærlig søtsakene. Nå skulle alt bli så mye bedre - bare vi ble kvitt den rød-grønne regjeringen.

En del av sukkerspinnet handlet om Israel. Med FrP i regjering ville man få en helt annen Israels-politikk. Og når det gjelder Israel så er det mange kristne som får så høyt blodsukker av sukkerspinnet, at de ikke helt klarer å tenke så klart lenger.

Dessuten - med fremmedfrykten som også finnes hos en del kristne - så man jo også muligheten til å bli kvitt noen muslimer. Man kunne få demmet opp mot de fremmedkulturelle elementene i samfunnet, og så kunne man kanskje ha håp om at den kristne tro kunne få en rennesanse i samfunnet?

Etter hvert som sukkerspinnet ble spist opp har man våknet til helt annen virkelighet. Plutselig oppdaget man at det samme partiet man så gjerne så i regjeringskontorene også har sørget for å sende kristne asylsøkere med stort behov for vern med hurtigtogsfart ut av landet.

Og for mange frikirkelige er de blitt smertelig klar over at FrP slett ikke bryr seg om deres menighetslokaler. For FrP er det forskjell på lokalene til Den norske kirke - de har vel spir - og lokalene til en pinsemenighet i Kristiansand. Hva bryr de seg vel om en bestemor som har behov for å bli vernet mot å sendes tilbake til Iran og fengsler? Hun er jo bare en av mange slike som ikke hører hjemme i FrP-Norge.

Med den nye blå-blå regjeringen har kristne med asylbehov fått det mye verre. Fr.P viser seg å være et kristenfiendtlig parti.

Ingen kommentarer: