mandag, mars 06, 2017

En bønn i fastetiden

Jeg har hentet frem igjen en bønn skrevet av Esther de Waal (bildet), som min fastebønn i år. Den passer så godt inn i den prosessen jeg selv befinner meg i for tiden.

"Godta meg, Herre, akkurat slik jeg er, i min skrøpelighet, i min manglende evne, i mine motsigelser og min forvirring.

Godta meg slik jeg er sammensatt, med alle de uharmoniske strømningene som trekker meg i så mange retninger. Godta alt dette, og hjelp meg til å leve med det jeg er, slik at dette kan bli min vei til Gud.

Godta spenningene i meg, og hjelp meg til å holde dem sammen, slik at jeg kan lære å leve fullt ut og fritt. 

La meg få leve som et helt menneske, ikke revet i stykker, med i stand til å finne den balanse og harmoni som vil tillate meg å oppdage mitt indre likevektspunkt."

Esther de Waal er en av verdens fremste kjennere av benediktinsk og keltisk spiritualitet. Hun er en kjent forfatter, to av hennes bøker er oversatt til norsk, og retreatleder.'

Foto: YouTube

Ingen kommentarer: