lørdag, mars 04, 2017

La ordet bli liv

"Åndelig lesning er mat for sjelen. Da vi sakte lar Bibelens ord eller en god åndelig bok få trenge inn i oss og fylle våre hjerter, blir vi annerledes. Ordet blir sakte til liv i oss og forvandler hele vårt vesen.

Åndelig lesning er å la det guddommelige Ordet ta bolig i oss. I og gjennom Jesus Kristus ble Gud menneske for oss for lenge siden. I og gjennom at vi leser Guds ord og grunner på det blir Gud menneske i oss nå og gjør oss til levende Kristus-mennesker for vår tid.

La oss fortsette å lese Guds ord med kjærlighet og djupt alvor.

Henri Nouwen (bildet) i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: