fredag, mars 03, 2017

Fastebetraktninger 2017, del 1: Slaveri

I går var det på dagen 210 år siden den amerikanske kongressen forbød slavehandel innenfor sine egne grenser. Det skjedde 2. mars 1807. Den amerikanske kongressen forbød import av slaver "fra noe fremmed kongedømme, sted eller land." Vedtaket fikk stor betydning for mange mennesker.

I dag er situasjonen en annen - ikke bare for Amerikas vedkommende, men for Europa og Norge. Slaveriet er gjeninnført. Faktisk finnes det i dag rundt 27 millioner mennesker som tvinges og trues til arbeid uten lønn, som utsettes for vold og som ikke kan komme og gå som de vil. Det tilsvarer dobbelt så mange slaver som ble fraktet på slaveskipene under den transatlantiske slavehandelperioden!

Moderne slavehandel avdekkes innenfor produksjon av mat, klær, i byggebransjen, i produksjon av gull og edelsteiner, sex-industri, restaurantbransjer og som hushjelper. Visste du for eksempel at Europa har flest sex-slaver pr. innbygger? Innenfor menneskehandel er det mellom 1,5 og 1,8 millioner årlige ofre og av disse er mellom 500.000 og 600.000 rekruttert til sex-slaveri.

Hva har dette med fastetiden å gjøre, spør du kanskje?

Mye. Gjennom profeten Jesaja definerer Herren den fasten som er Gud velbehagelig, slik:

"Er ikke dette den fasten jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets  lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød med den som sulter, og lar hjemløse skakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod." (Jes 58,6-7)

Så faste handler blant annet om dette: slippe undertrykte fri.

Hva innebærer så dette praktisk for oss i fastetiden?

* Vi kan be for politiet som arbeider med å avsløre sex-industrien og prostitusjonen i Norge, i Europa og andre steder i verden.

* Når vi kjøper billige klær la oss da sjekke hvor klærne er produsert og av hvem. Når klærne er veldig billige, hvor stor er da sannsynligheten for at den som har laget dem har fått en anstendig lønn? Kan de være produsert av barn?

* Hva med den lønnen en utenlandsk arbeider får? På hvilken måte er de sikret, ikke bare en anstendig lønn, men også gode sykelønnsordninger og forsikringer?

Ingen kommentarer: