tirsdag, mars 28, 2017

Om å kjøpe Den Hellige Ånd for penger

Bli med til Samaria. Det skjer noe stort der. Hele byen er berørt. Det skjer tegn og under. Mange lamme har begynt å gå igjen. Besatte blir satt fri. En journalist ved navn Lukas forteller at reaksjonene ikke uteblir: Folk jubler over det som skjer. Evangelisten Filip gjester byen.

Blant de journalisten Lukas forteller om er en tidligere trollmann: Simon. Han hadde kommet til Samaria før Filip, og denne trollmannen har også satt byen på ende. Mange ble så begeistret over trolldomskunstene hans. Men det blir likevel bare småtterier i forhold til hva som skjer i møtene til evangelisten Filip. Ifølge journalisten Lukas blir også trollmannen Simon berørt av forkynnelsen til Filip. Han kommer til tro og lar seg til og med døpe på bekjennelsen av sin tro.

Simon blir, fortsatt i følge det vi kan lese i artikkelen til Lukas, så betatt, ja, helt ute av seg av undring, over alle de store miraklene som skjer i Samaria. Ryktene om det som skjer i Samaria når langt. Journalisten Lukas reiser til Jerusalem for å få en kommentar til det som skjer i selveste modermenigheten der. Begeistret kan han fortelle at de sender en delegasjon til Samaria. I delegasjonen, som har fått i mandat å undersøke det som ryktene forteller om, befinner det seg to av Herrens apostler: Peter og Johannes.

Journalisten Lukas blir med i reisefølget tilbake til Samaria. Han kan begeistret fortelle at Samaria nå opplever det samme som skjedde i Jerusalem i pinsen! Den Hellige Ånd faller! Over alt døpes folk i Den Hellige Ånd.

Da, forteller Lukas, skjer det noe med Simon. Dette overgår alt han har sett. Journalisten kan fortelle at Simon til og med ville betale penger for å få Den Hellige Ånd. Men den samme journalisten kan fortelle at Peter reagerer kraftig på det Simon sier. Han gjengir til og med Peters egne ord: "Måtte ditt sølv følge med deg i fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Omvend deg derfor fra denne ondskap, og be Herren om at kanskje ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt."

Journalisten forteller at Simon ble redd etter at apostelen Peter hadde sagt dette.

Jeg kom til å tenke på denne fortellingen fra Apostlenes gjerninger kapittel 8 da jeg leste artikkelen i Dagen for 27. mars. Om visse amerikanske forkynnere som forlanger 50.000 for å preke på et møte. Disse tre forkynnerne: Filip, Peter og Johannes hadde allerede gitt fra seg alt de hadde. Menigheten i Jerusalem praktiserte eiendomsfellesskap og delte alt. Tidligere i Apostlenes gjerninger, i kapittel 3, forteller Peter og Johannes at "sølv og gull har de ikke".

Pengesummen de tre amerikanske forkynnerne forlanger for å forkynner er en sak i seg selv, og det er ikke vanskelig å forstå at dette vekker oppsikt og skaper reaksjoner, men det er noe datteren til den ene av disse forkynnerne sier, som jeg reagerer mest på. Hun sier det slik:

"...Mitt inntrykk er at folk ikke er så opptatt av hvor mye forkynnerne får i honorar. De fleste er derimot begeistret for disse forkynnerne, for de kommer ikke bare med sannhet, DE KOMMER MED GUDS SALVELSE."

Mitt spørsmål er da: Når ble det mulig å kjøpe Den Hellige Ånd for penger?

Svaret på det spørsmålet er veldig enkelt: Den Hellige Ånd lar seg verken kjøpe for penger eller av mennesker.

Ingen kommentarer: