onsdag, mars 29, 2017

Om å holde seg på den hellige veien

"Vi må bevisst gå inn for ikke å bli likedannet med det nåværende verdenssystem, ikke fordi det er det behageligste for vår personlighet, men fordi det er nødvendig for å opprettholde vårt åndelige liv.

Mange troende i dag synes å mene at de kan vinne andre ved å være enige med dem i alt. Men da blir det hele et narrespill, og faktum blir at de andre vinner over oss. Historien viser at det ikke er måten å vinne verden på.

Dr A.W. Tozer sier det slik: Et menneske som går i feil retning vil aldri komme på rett vei ved at et eller annet omgjengelig, religiøst menneske dukker opp ved hans side og slår følge i samme kurs. Den eneste redningen er om en stiller seg foran ham på veien og holder fast på at den villfarne må snu og gå i riktig retning."

- DeVern F. Fromke (28.juli 1923-28.oktober 2016) i boken: Guds evige hensikt. Logos forlag 1975)

Ingen kommentarer: