lørdag, mars 11, 2017

Mor og sønn arrestert i Iran - begge ble nylig kristne

To kristne er blitt arrestert i Iran av den undertrykkende iranske revolusjonsgarden. Moren og hennes sønn ble arrestert mot slutten av februar, men arrestasjonen er først blitt offentlig kjent nå.

De to, Anousheh Rezabakhsh og Soheil Zargarzadeh, har nylig kommet til tro på Jesus som sin Frelser og Herre. Begge har store helseutfordringer. Det foreligger foreløpig ingen informasjon om hvordan de to har det.

Soldater fra revolusjonsgarden stormet huset deres og der fant de Bibler og teologisk litteratur.

Omlag 80 iranske kristne ble arrestert i 2016.

Ingen kommentarer: