søndag, mars 19, 2017

"Jeg er badet i Guds kjærlighet"

En kvinne som sitter fengslet i Kina skrev nylig et dikt som beskriver det året som hun har tilbrakt i politiets varetekt i den sørlige kinesiske Gulzhou provinsen. Hun står nå i fare for å måtte sone fire år i fengsel.

Kvinnen heter Zhang Xiuhong (bildet) leder diakoniutvalget i en menighet i Huoshi og er også menighetens kasserer. 28. juli 2015 ble hun anklaget for "ulovlige forretnings operasjoner". Anklagene er ene og alene oppspinn fra myndighetenes side.

I diktet heter det blant annet at hun er "badet i Guds kjærlighet" og "dette året kom Herren meg enda nærmere" og det avsluttes med "dette året lever jeg i håpet og i de guddommelige løftene."

Ingen kommentarer: