torsdag, mars 02, 2017

Jesu Ånd lytter i vårt indre

"I det åndelige livet er det å lytte mye mer enn en psykologisk strategi for å hjelpe mennesker til å oppdage seg selv. I det åndelige livet er ikke lytteren det "jeg" som gjerne vil tale men som har øvet seg i å beherske seg, men Guds Ånd inne i oss.

Når vi døpes i Ånden - altså tar imot Jesu Ånd som Guds åndedrett som puster gjennom oss - skaper Ånden i oss en helligdom der vår neste kan bli mottatt og hørt. Jesu Ånd ber i oss og lytter i oss til alle som kommer med sine sorger og lidelser.

Når vi våger å stole på Guds Ånds kraft som lytter i oss, får vi være med på virkelige helbredelser."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: