tirsdag, mars 07, 2017

Fastebetraktninger 2017, del 5: Profeten Jeremia

Fastetid og åndelig lesning hører sammen. Profeten Jeremia er fasteboken som leses av medlemmene av den kommuniteten jeg tilhører. Det er vi ikke alene om. Jeremia er det mange som leser i fastetiden. Faktisk er det en gammel kirkelig tradisjon. Kanskje du har lyst til å slå lag?

Jeremia er kjent som 'den gråtende profeten'. Boken han skrev viser oss kanskje bedre enn noen annen de indre kampene som finnes hos en som Herren har kalt til å være profet for sitt folk. For Jeremia fikk ingen lett tjeneste. Han led virkelig sine kvaler. Likevel bar han fram Guds ord. Og det var heller ikke noe lettvint budskap. Det var et domsbudskap over folket i Juda, for deres avgudsdyrkelse, utroskap og deres ulydighet mot Guds vilje.

Jeremia er samtidig med andre profeter: Sefanja, Esekiel og Habakkuk. Han begynner sin skriftlige tjeneste i det fjerde året til kong Jojakims regjeringstid. Da skriver vi år 605 før Kristus. Hans tjeneste dekker en svært kritisk tid i Midtøstens oldtidshistorie.

Men det er først og fremst hans bønner, hans klagerop, hans bekjennelser som vi som lesere gripes så sterkt av. For Jeremia er Gud den ingen kan lignes med. Han er Gud over alt det skapte. Herren over både naturen og historien, som ikke bare hersker over Juda og Israel, men over alle nasjoner.

For Jeremia var Guds ord som en uslokkelig ild som brant i hans sjel. Han ordlegger seg så gripende på denne måten:

"Jeg tenkte: Jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn! Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke." (Jer 20,9)

Hvis ikke Guds ord fikk fritt løp, ville Jeremia forgå. Jeremia var overveldet av det ordet Gud gav ham å videreformidle. Han var bare en ung mann da han ble kalt.

Men det var ikke bare domsord. Det var også et budskap om håp. Sannheten er at vi også trenger begge deler.

Slår du lag med meg i lesningen? Vi startet i går så det er ikke så vanskelig å henge med:

Mandag 6: Jer 1,1-10
Tirsdag 7: Jer 1,11-19
Onsdag 8: Jer 2,1-13
Torsdag 9: Jer 2,21-31
Fredag 10: Jer 3,6-18
Lørdag 11: Jer 3,19-4,4
Søndag 12: Søndagens tekster
Mandag 13: Jer 4,19-28
Tirsdag 14: Jer 6,8-19
Onsdag 15: Jer 7,16-28
Torsdag 16: Jer 11,18-20 + 12,1-6
Fredag 17: Jer 13,1-11
Lørdag 18: Jer 14,7-16
Søndag 19: Søndagens tekster
Mandag 20: Jer 14,17b-15,2
Tirsdag 21: Jer 15,10-11 + 15-21
Onsdag 22: Jer 16,1-13
Torsdag 23: Jer 17,5-18
Fredag 24: Jer 18,1-12
Lørdag 25: Jer 18,18-23
Søndag 26: Søndagens tekster
Mandag 27: Jer 19,1-11
Tirsdag 28: Jer 20,7-8
Onsdag 29: Jer 22,13-23
Torsdag 30: Jer 23,1-8
Fredag 31: Jer 26,1-11

Som den observante leser vil se er det ikke alt som leses. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke. Bibelleseplanen settes opp av andre. Det er ingenting i veien for at man selv kan lese de tekstene som ikke oppgis.

Ingen kommentarer: