fredag, mars 31, 2017

Tid brukt til indre fornyelse er aldri bortkastet

Den virkelige testen vedrørende vårt åndelige liv finner ikke sted ute blant mennesker, men i vårt lønnkammer.

Ute blant folk kan vi late som, spille et skuespill, ha på oss en maske, som gir inntrykk av at vi lever med Herren. Lærer vi oss et religiøst språk, er det ingen problemer å lure andre.

Men vi lurer ikke Gud.

"Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for." (Hebr 4,13)

Det er Henri Nouwen som minner oss om følgende: "tid brukt til indre fornyelse er aldri bortkastet".

Om vi skal ha noe å gi andre som har verdi må vi først ha fått det selv - og - levd det ut.

Det er forskjell på å møte et menneske som snakker - og et menneske som lever det de snakker om.

Jeg kjenner på djup takknemlighet for alle de menneskene jeg har møtt, enkle mennesker, men som lodder djupt fordi de lever et liv som er i samsvar med de ordene de bruker. Vårt største behov i dag er ikke for flere intellektuelle mennesker, men djupe mennesker, hvor det er sammenheng mellom det de sier og levd liv.

La oss sette av tid til å virkelig søke Herren og tilbringe tid sammen med Ham - alene.

Min fastelesning nå er Forkynneren. I kapittel 5, vers 1 heter det:

"Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få."

Ingen kommentarer: