søndag, mars 12, 2017

Bryt ikke det knekte strå

En del mennesker vil gjerne kvitte seg med alt som er en anelse skadet. I stedet for å reparere det sier de: 'Jeg har ikke tid til å reparere det, jeg kan like så godt kaste det i søpla og kjøpe nytt.' Ofte behandler vi også mennesker på samme måte. Vi sier: 'Han har et problem med spriten; hun er jo ganske deprimert; de har jo misskjøttet firmaet... det er nok best at vi ikke engasjerer oss.

Når vi vender folk ryggen på grunn av de brister vi synes at vi ser, hemmer vi dem. Vi ignorerer deres gaver, som ofte finnes gjemt i bristene. 

Vi er alle knekte strå, enten sprekkene er synlig eller ikke. Om vi lever med medfølelse, oppdager vi at styrken finnes i svakheten og at alle sanne fellesskap egentlig er de svakes kollektiv."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: