onsdag, mars 08, 2017

Fransk barneskolelærer trues med å oppsigelse fordi han leste fra Bibelen

En fransk barneskolelærer ble nylig suspendert fra sin stilling fordi en foreldregruppe hadde klaget på at han leste bibelvers for elevene. Barna han var lærer for var i alderen ni til elleve.

Skolestyret satte ned en undersøkelsesgruppe for å avklare om læreren drev noen form for proselytisering. Suspenderingen av læreren er en av flere nylige tilfeller hvor den kristne tro tvinges ut av offentlige skoler, både i Europa og Nord-Amerika.

Den 40 år gamle læreren arbeidet ved en skole i Malicorney i det sentrale Frankrike. Rektor ved skolen ble gjort oppmerksom på at læreren leste fra Bibelen til elevene, etter at en gruppe foreldre klaget. De skrev et anonymt brev til skolens rektor.

Saken mot læreren skal nå behandles av nasjonale skolemyndigheter og de vil fatte en avgjørelse innen midten av mars om læreren kan fortsette å undervise eller om han vil miste jobben.

Det er nettstedet La Crux som skriver om saken.

Ingen kommentarer: