søndag, mars 05, 2017

Nye misjonsfremstøt for å nå Øst-Europa med evangeliet

Siste uken i februar kom 180 unge kristne forretningsfolk fra Hvite-Russland, Ukraina og USA sammen i Minsk, hovedstaden i Hvite-Russland for å inspirere og hjelpe hverandre.

Hensikten med en slik samling er å lære å kjenne Bibelens prinsipper for hvordan et godt samfunn skal styres, og hvordan man kan bruke egne nettverk til evangelisering. Å bruke slike nettverk for å vinne andre for Jesus, har vist seg å være svært effektivt.

Talere fra alle de tre landene deltok, og bak det hele sto School without Borders, en misjonsinitiativ ledet av russiske og ukrainske baptister.

Ingen kommentarer: