torsdag, mars 16, 2017

Økt forfølgelse av protestantiske kristne i Kina

Siden 2012 har Kina strammet grepet og økt styrken på forfølgelsen av kristne. Det er studier foretatt av Freedom House som viser dette. Studien viser også at det blant de kristne først og fremst er protestanter som utsettes for forfølgelse. Katolikker utsettes for en moderat form for forfølgelse.

100 millioner mennesker skal være omfattet av forfølgelsen. Da har man tatt med protestantiske kristne, katolikker, tibetanske buddhister, muslimske Uighurer, og medlemmer av Falun Gong.

Siden Xi Jinping tok over ledelsen for Kinas kommunistparti i november 2012, har kinesiske myndigheter intensivert restriksjonene som pålegges utøvere av religiøs virksomhet. De kombinerer både voldelige og ikke-voldelige metoder i den ene hensikt å kontrollere, begrense og også ødelegge for religiøs virksomhet.

Hva angår den kristne tro er myndighetenes mål at alle skal inn under den statskontrollerte Tre-selv-kirken. Det ønsker ikke landets mange husmenighetsnettverk, som teller millioner av medlemmer. Kinesiske myndigheter har derfor siden 2012 satt inn en stor offensiv mot nettopp dem.

Men de som utsettes for den aller kraftigste forfølgelsen i Kina i dag er tibetanske buddhister, muslimske uighurer og medlemmer av Falun Gong.

Ingen kommentarer: