søndag, august 13, 2017

Kristi lys

"Kristus er verdens lys, og der han savnes tar skyggene til."

Ordene tilhører Bror Roger, grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten i Taize.

I en verden og i en tid som er så mørk som vår er dette virkelig gode nyheter. Alt er lys med Kristus. Hos Ham finnes det ikke noe mørke. Evangeliene forteller oss om dette lyset. Jeg synes det er så interessant å merke seg ordene hos Johannes: "... i ham var liv, og LIVET var menneskenes LYS." (Joh 1,4)

Og Johannes forteller at "lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det." (v.5)

Hvilket håp. Lyset er selve Jesu liv. Det er det ene.

Det andre er at lyset også omgir Jesus. Vi ser det i lyset fra Forklaringsberget. Det himmelske lyset - Guds herlighet - lyser over Jesu liv fra vuggen til graven, ja, mer enn det! Han splitter gravnattens mørke med påskelyset påskemorgen. Ja, Han selv er dette påskelyset.

Hver søndag er en påskedag! Hver søndag er lysets dag!

Og når vi står innfor Guds ansikt, kan vi se alt i Kristi lys.

Ingen kommentarer: