mandag, august 14, 2017

John Bunyan om bønn

"Be ofte, for bønn er sjelens skjold, et offer til Gud og en svøpe for Satan."

"Når vi ber er det bedre å ha et hjerte uten ord enn å ha ord uten et hjerte."

"Bønn vil få et menneske til å holde seg borte fra synd, eller synd vil lokke et menneske til å holde seg borte fra bønn."

"Den som løper bort fra Gud om morgenen vil sjeldent finne Ham resten av dagen."

"De sannheter jeg kjenner best har jeg ervervet meg på mine knær. Jeg har aldri lært noe godt å kjenne, inntil det er brent inn i mitt hjerte gjennom bønn."

"Du kan gjøre mer enn å be etterat du har bedt, men du kan ikke mer enn å be inntil du har bedt."

"Bønn er en oppriktig, fornuftig, hjertes hengivelse som øser ut ens sjel til Gud, gjennom Kristus, i Åndens styrke og hjelp, for slike ting som Ånden har gitt løfte om."

Alle sitater John Bunyan (1628-1688), engelsk baptistpastor, forfatter. Kjent for boken Pilegrims vandring. Skrev rundt 60 bøker.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: