tirsdag, august 08, 2017

Når du er for trett til å be

Bønnelivet vårt måles ikke ut fra mengden ord vi ber. Det handler først og fremst om en relasjon til Den oppstandne Kristus, og i en relasjon kan man også være taus og stille. Faktisk er det kjennetegnet på en moden relasjon. Et ektepar eller gode venner, som har vært i lag noen år, kan sitte ved siden av hverandre, uten å si noe. Likevel forstår de hverandre, og "vet" kan den andre "sier" uten at ord blir brukt. Et vennskap som ikke har utviklet seg ennå, bærer preg av en periode med mange ord. Så mye som skal forklares og fortelles om.

Av og til kan man bli så sliten at man ikke orker å be. Det kan handle om at jobben krever mye eller at man rammes av sykdom. Da kan det bli for mye å fortsette i den bønnens rytme man er blitt vant med.

I slike tider kan det være lurt å endre litt på hvordan man ber. Kanskje man kan be kortere bønner?

Jeg har funnet frem igjen en bok Edin Løvås ga ut på Verbum forlag i 1998: 'Minutter i bønn'.

Edin Løvås var en klok mann. Hans åndelighet var praktisk og jordnær, som mannen selv. "Hva gjør du når du blir trett av å be, Edin?", spurte jeg ham en gang.

"Da," svarte Edin, "går jeg inn i lønnkammeret mitt og så stiller jeg meg midt i rommet og sier: 'I dag orker jeg ikke å be. Jeg er sliten. Ha det bra,' og så går jeg meg en tur."

Dette er stor visdom, spør du meg. Men Edin Løvås kunne mer. Han skrev bøker, som denne. Den inneholder korte bønner i et enkelt språk. Bønner man kan hvile i.

Her er en slik bønn:

La meg hvile i din fred

Fredens Gud!
Min sjel kommer i opprør
og blir fylt av angst
når jeg skal dra meg tilbake
for å falle til ro og bli stille.
Befri meg fra jaget i mitt indre.
La meg bli så stille og rolig,
at jeg kan la minuttene og timene
renne av sted
uten at det bekymrer meg.
La meg da også få kjenne
at jeg bare er sammen med deg
og hviler i din fred.
Amen

Så godt å be en slik bønn. Jeg kjenner på en djup takknemlighet når jeg tenker på Edin. Tenk at jeg fikk lære ham å kjenne, og fikk tilbringe tid sammen med ham. Så mye jeg lærte. Så mye jeg har fått bruk for.

Mitt bønneråd: Tilpass bønnerytmen din etter hvordan du har det. Bønnen kan endre seg når livet endrer seg. Hvilken åndelig årstid befinner du deg i? Er det vår, sommer, høst eller vinter i livet ditt? Be i henhold til denne årstiden.

På forsatsbladet til den vakre boken står det med Edins sirlige håndsskrift:

"Hilsen til Bjørn Olav fra din bror i Kristus. Edin. November - 98."

Det er et veldig godt minne.

Ingen kommentarer: