torsdag, august 10, 2017

Oppfordrer til forbønn for den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea

Mennoniter over hele verden kaller nå til forbønn for den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea. Med to uberegnelige statsledere i hvert sitt land er krigsretorikken svært aggressiv, og det skaper frykt hos mange.

Men verken USA eller Nord-Korea ønsker krig, og konsekvensene vil eventuelt være så store at man neppe vil gå til et slikt skritt. Begge steder hauser man likevel opp hverandre.

Mennonittene oppfordrer nå kristne over hele verden til å be om fred. De støtter seg til 1.Tim 2,1-3:

"Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over."

Jeg oppfordrer norske forbedere til å slutte seg til dette forbønnsinitiativet.

Ingen kommentarer: