tirsdag, august 01, 2017

Om å leve saligprisningene, del 4

Jesu sjette saligprisning, "salige er de rene av hjertet", er kanskje den vanskeligste å etterligne. Det er ikke lett å skrive om heller, enn si leve et rent liv i en verden som i stadig større grad idoliserer 'selvet', hevder tilfredsstillelsen ligger individuelle ønsker er en iboende rettighet. Mot denne bakgrunnen synes begrepet seksuell renhet arkaisk.

Av Rebekah Domer.

Men er det det? Jesus var revolusjonær når det gjaldt kyskhet. Han tok den Mosaiske loven om fordømte utroskap et skritt videre og instruerte sine etterfølgere: 'Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.' (Matt 5,28) Gjelder ikke disse ordene for oss i dag? Noen vil motsette seg dette og si at folk som levde da var uopplyste - tvunget til å være forsiktige på grunn av strenge religiøse lover - mens vi som lever nå har fått innsikt og bare uttrykker oss selv. Andre mener at de som levde før hadde det lettere enn oss. Tross alt trengte de ikke å kjempe mot fristelsene som vi bombarderes med i dagens teknologiske verden.

Selvsagt, tidene har forandret seg. IPads og smarttelefoner har forflyttet oss over i en virtuell verden der de siste perversjoner bare er et klikk unna. Men er vi virkelig mer opplyste enn tidligere generasjoner?

Enhver som forsøker å opprettholde Jesu kall til renhet i vår postkristne verden, er som en laks som svømmer mot strømmen, fordømt som en som er uberørt av det virkelige liv, til og med som en som diskriminerer, i et samfunn som gir frihet til hvert innfall individet har. Men akkurat som laksen drives av et innebygd kompass til vannet i dets opprinnelse, så har vi også et intuitivt ønske om det rene og det gudfryktige.

Lovene i Det gamle testamente ble gitt for at Guds folk skulle være trofaste mot Hans veier. I Bergprekenen sier Jesus at Han ikke kom for å avskaffe loven, men for å oppfylle den. Han instruerer oss til å adlyde loven og budene. Faktisk sier Han: "Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket." (Matt 5,20)

Jesus oppfylte Loven ikke ved å eliminere behovet for selvdisiplin eller ved å fremme overbærenheten til vår kjødelige appetitt, men ved å betale prisen for våre synder slik at vi kan bli renset og bli Ham lik.

Hvorfor er renhet ikke bare dydig, men viktig for alle som lengter etter Gud? Når Gud skapte mennesket i 'sitt bilde' fylte han det med sin livgivende ånd. Og Han fortsetter å skape hver person som blir født inn i denne verden som et unikt uttrykk for sin kjærlighet. Det er derfor vårt kall som mennesker å bære Guds Ånd i oss. Å utstråle Kristus.

For å bære Kristus i seg må en som Kristus være ren. Mørket kan ikke bli værende i nærværet av lys. Når lyset kommer inn i et mørkt rom, blir mørket opplyst. Det forblir ikke lenger mørkt. Slik er det med Guds kjærlighet når den kommer inn i en sjel. I sin natur overvinner den alt som er urent, egoistisk og Gudløs.

I sitt brev til Galaterne er Paulus tydelig på at vi ikke kan tilfredsstille både kjød og ånd; vi må velge det ene eller det andre. (Gal 5,17-21) Åndens frukt er beskrevet som kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvkontroll. Sammen komponerer disse fruktene renheten som springer ut fra et hjerte som har Gud som sentrum, ikke seg selv.

Våre liv vil bare være bærer av gudsfrykt hvis vi seriøst strever etter den. Resolutt, må vi konfrontere den egoisme, grådighet og ambisjon som truer våre sjeler, kveler de spirende fruktene til Guds Ånd. Dette er ikke en engangs hendelse. Det krever kontinuerlig kamp. Hellighet oppnås gradvis gjennom en daglig omvendelse fra våre synder og en fornyet tro på Guds ubetingede kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.

Å være ren er uten tvil vanskelig. Overlatt til oss selv er det nesten umulig for oss å oppnå sann renhet i hjertet. Men før vi gir opp forsøket som håpløst, la oss se på Jesu ord til disiplene, som oss, fortvilte fordi de så Jesu krav som en umulighet: "For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig." (Matt 19,26)

Min erfaring er at et rent hjerte kan bare bli funnet gjennom gjentatte ganger overgir oss til Kristus. Ved korset utholder Jesus - den eneste rene personen - en ufattelig lidelse på kropp og sjel når Han betalte prisen for vår korrupsjon og synd. Vi må ydmykt erkjenne våre feil og omfavne den tilgivelsen Han tilbyr.

I det jeg gjør mine undersøkelser for å utvide dette temaet i mine neste blogginnlegg, vil du stifte bekjentskap med den innsikt og visdom jeg selv har møtt på min egen reise mot Gud. Jeg vil også introdusere Guds budbringere som gjennom sin uskyld utstråler renheten som Jesus snakker om. Disse budbringerne er virkelig velsignet. De er ikke lenger gisler, men de eier en renhet som få andre har.

Og hva med oss? Kan vi også bli regnet blant de som har rene hjerter til tross for vår synd og skyld? Jeg tror det er håp for selv de mest syndere som virkelig har rotet det til for seg hvis vi roper ut til Gud, stoler på Ham med et barns tillit og adlyder Hans bud. Jeg vil avslutte denne artikkelen med kanskje det beste rådet om hvordan vi kan få del i velsignelsen av renheten, fra Heinrich Arnold's klassiker fra 1970-tallet, "Freedom from sinful thoughts":

"Jesus sier: 'Alle de som hører disse mine ord og gjør etter dem, vil bli som en vis mann som bygger sitt liv på fjell.'  Det er ved å gjøre Guds vilje, at vi viser vår djupeste vilje. Uansett hvor forvirrede og svimle våre følelser er, må vårt hjertes lengsel forbli sikker: Vi vil enten hungre og tørste etter Jesus, eller vi vil unngå Ham. Forskjellen er avgjørende for hver og en av oss for tid og evighet."

(fortsettes)

Ingen kommentarer: