fredag, august 04, 2017

Lederskap

"En leder er alltid en rollemodell, og underviser mer gjennom måten han eller hun er enn gjennom hva han eller hun sier.

Å lede handler om å bedømme situasjoner og ta kloke beslutninger. Å bedømme handler alltid om respekt for visse kriterier:disse kriteriene handler om målet for kommuniteten. Derfor må lederen kontinuerlig ha målet i sikte. Enda mer, de må leve det og elske det."

- Jean Vanier (bildet) i Commnity and Growth, side 218. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: