lørdag, august 05, 2017

Nye sanksjoner overfor Russland kan føre til problemer for protestantiske kristne

De nye sanksjonene som USA nylig rettet mot Russland, fyrer godt oppunder de anti-vestlige følelsene i det veldige russiske riket. Det kan igjen få store følger for vestlige misjonsorganisasjoners samarbeide med de protestantiske kirkene i landet.

Som kjent har Russland ganske nylig innført en ny lov som blant annet forbyr vestlige misjonsorganisasjoner å arbeide i landet. Men det finnes visse åpninger for samarbeide mellom kirkesamfunn i Russland og i utlandet. Tilspissingen mellom USA og Russland kan skape problemer, blant annet i forhold til humanitær hjelp.

"Evangeliske og protestantiske kristne sees oftest som helst og holdent utenlandsk og fremmed, eller anti-russisk, fordi Russland har en historisk forbindelse med Den ortodokse kirke. Landet har en kulturell og politisk arv å ivareta med denne kirken," sier Mark Sawyer som arbeider for Mission Eurasia."

Sawyer tror at russiske myndigheter håper å kunne begrense innflytelsen til de protestantiske menighetene i landet, særlig de som har forbindelse med USA.

Men forfølgelse er ikke noe nytt for russiske protestanter. De har en lang historie med tider av hard forfølgelse og trengsler. La oss huske dem i våre forbønner.

Ingen kommentarer: