lørdag, august 12, 2017

Peter Halldorf takket for tiden som forstander for Ekumeniska kommunitteten i Bjärka Säby

Det var en rørt og beveget Peter Halldorf som i dag ble takket for hans tid som forstander eller preses for Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Gaven han holder i hendene er en håndlaget bok hvor medlemmer av kommuniteten har skrevet sin personlige hilsen.
Jeg skulle så gjerne vært tilstede under kommunitetens Generalkapittel denne uken, men det ble for langt for meg slik helsesituasjonen min er nå. Derfor er jeg glad for at jeg fikk skrevet en personlig hilsen, sammen med mange andre. Jeg kjenner på en djup takknemlighet for de syv årene jeg har vært medlem. Jeg trådte inn som novise i 2007, og ble tatt opp som medlem på minnedagen for Jan Hus 6. juli 2011. At det ble akkurat denne dagen passet meg veldig godt! Å være medlem av denne kommuniteten har fordjupet min tro og vært til stor praktisk åndelig hjelp. At den denne tiden har vært ledet på en trygg måte av Peter Halldorf er et stort takkeemne. Det skal bli spennende å følge Peter Halldorf i årene fremover. Må Herrens rike velsignelse hvile over ham og hans familie.

Kommuniteten ble stiftet i 1996 og har vært ledet av Halldorf alle disse årene.

Nå tar Jonas Eveborn over. Jeg ønsker ham Guds rike velsignelse.
Foto: Joel Halldorf. Brukt med tillatelse.

Ingen kommentarer: