mandag, august 07, 2017

Nytt seminartilbud 2018

Jeg holder på med planleggingen av vår- og høstsemesteret 2018, og tar nå imot forespørsler om seminarer og møter.

Jeg tilbyr følgende seminarer, to av dem er helt nye:

I: Å vandre med hvilepuls: Om bønnens hvile, og hvordan man kan vandre med Gud i hverdagslivets rytme.

II: Åndelig vekst og modning i livskriser - om det åndelige livet i livets andre halvdel.

III: Å be ut fra din personlighet. Vi er så forskjellige som mennesker. Derfor ber vi også forskjellig. Finn ut hvem du er, og be slik du er skapt fra Faderens hånd.

IV: Jesusbønnen. Lær hvordan du kan be denne eldgamle bønnen, som har hjulpet så mange inn i Guds nærvær. I dette seminaret snakker jeg også om Kristuskransen og om Tidebønnen.

De to siste seminarene er helt nye. Det er ingen forutsetning at man har hatt seminarene I og II før man har seminar III og IV.

Jeg tar imot henvendelser fra menigheter og husfellesskap. Seminarene, som har en varighet på tre-fire timer, deles opp i passende bolker med en god pause imellom. Seminarene kan også legges til en lørdag og søndag, hvor søndagens gudstjeneste blir en del av seminaropplegget. Alt kan tilpasses den enkelte menighets behov og ønsker.

Alle seminarene er laget slik at kristne uansett kirkelig bakgrunn kan ha glede og nytte av dem. I enkelte byer har kristne fra ulike konfesjoner gått sammen, til glede for alle.

Skriv til bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: