onsdag, april 25, 2018

Velkommen til dagretreat i Kristi himmelfartskapellet

Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til 'dagsretreat' på Kristi himmelfartsdag, 10.mai i Kristi himmelfartskapellet (bildet) på Eina, i Vestre Toten kommune!

Dagsprogrammet ser slik ut:

12:45 Vi møtes på Eina stasjon for dem som ikke kjenner veien
13:30 Enkel lunsj (matpakke)
14:00 Tema: Hva martyrene har lært meg – noen historier og erfaringer fra kirken i Nord-Afrika. – Dagfinn Stærk
15:00 Tema: Polykarps martyrium fortalt - Anne Kristin Aasmundtveit
16:00 Enkel bevertning
17:00 Tema: Hva søker vi i vårt åndelige liv? Bønnens ulike steg - Sven Aasmundtveit
18:00 Gudstjeneste i Kr Himmelfarts kapellet – Bjørn Olav Hansen
19:15 Slutt

Det går tog fra Oslo til Eina stasjon. Det er ca 1,5 km å gå fra stasjonen til Kr. Himmelfarts kapellet.
Tog Oslo – Eina 11:02 - 12:37
Tog Eina – Oslo 19:53 – 21:30

PS: Vi trenger tilbakemelding på hvem som kommer med tanke på serveringen.

Du kan melde deg på ved å sende en sms til: 99621281
Husk å ta med matpakke. Klokken 16.00 serverer vi et enkelt måltid. Vi trenger å vite om du kommer, så vi vet hvor mye som skal kjøpes inn.

Foto: Kurt Urholt.

Ingen kommentarer: