mandag, april 02, 2018

Strategisk forbønnsoppdrag for EU og Bulgaria

Forbedere fra 15 europeiske land møttes i Bulgarias hovedstad, Sofia, nylig. Bulgaria har for tiden ordførervervet i EU, og forbederne ville be strategisk inn i de beslutninger EU står overfor i tiden fremover.

Det er 23'de gangen at forbedere fra Europa kommer sammen på denne måten. De møtes hvert halvår for å be for det landet som til en hver tid har ordførervervet. Blant bønneemnene denne gangen fantes følsomme politiske spørsmål som fosterdrap, aktiv dødshjelp og Israel.

De 40 forbederne ble delt inn i grupper som dro til ulike strategiske plasser i Sofia, hvor de foretok en bønnevandring. Ved en anledning fikk de be for en av ministrene i parlamentet. En hel dag var også satt av til at forbedere, spesielt fra Øst-Europa, fikk dele sine erfaringer med de andre fra undertrykkelsen under Sovjet-regimet.

Den siste kvelden deltok forbederne på en gudstjeneste i en av kirkene i Sofia. Kvelden ble avsluttet med at 15 av forbederne uttalte den aronittiske velsignelsen på sitt eget språk over Bulgaria og Sofia.

Ingen kommentarer: