fredag, april 13, 2018

Den lidende Frelser, del 2

Her fortsetter artikkelen til A.B.Simpson.

1.Den lidende

Mange detaljer hører med til dette tragiske bildet.

1. Det første er hans ringe fødsel. "Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over."(Jes.53,2).

Denne store "smertenes mann" begynte sin tjeneste, under de mest ringe forhold. Han ble født av en jomfru med en sky av vanære over sitt navn. Hans lodd var fattigdom. Hans vugge en krybbe. Hans hjem var Nasaret, og selve byens navn sto for alt som var foraktelig, da "Natsar" betyr en tørr kvist, et rotskudd av tørr jord. Det synes ikke å ha vært noe naturlig tiltrekkende i Jesu Kristi person hva angår det ytre menneskelige. Han var en motsigelse av alle kjødelige idealer, og en skuffelse for all menneskelig stolthet.

2. Han ble forkastet av sine egne. "Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for, han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe." (Jes53,3).

Hvilken bitter skuffelse var det ikke for Moses, da han med stor entusiasme og patriotisk hengivenhet kom til sitt folk, beredt til å tre frem imot deres undertrykkere og så erfare, at de ikke synes noe om hans tjeneste, og ikke kunne forstå hans ærende. "Jesus kom til sine egne, men hans egne tok ikke i mot ham." Dette måtte være en av Hans djupeste livssorger, å være seg bevisst den sterke kjærlighet, som gjorde at Han ofret seg selv for sitt folk, og deres manglende evne til å forstå Ham, ta i mot Ham og la seg frelse av Ham.

Fortsettes.

Ingen kommentarer: