tirsdag, april 24, 2018

Martyrene fra Alcatraz - det høyeste offer, del 3

Etter å ha blitt skamklipt og mishandlet endte de fire hutterianerne fra Sør-Dakota i Guardhouse n.54 i Camp Lewis, Washington. Umiddelbart ble de bedt om å stille seg på rekke og rad alfabetisk. Men de fire mennene nektet å slutte seg til rekkene, og å fylle ut skjemaene for innrullering i det amerikanske forsvaret. Mens de andre unge mennene forberedte seg på krig, ble David, Joseph og Michael Hofer samt Jacob Wipf eskortert til et fengsel i påvente av rettsaken mot dem.

Her er et utdrag fra den hvor det er dommeren som stiller spørsmålene: D: -Er dere villig til å påta dere oppgaver for hæren som handler om ikke-stridende oppgaver?
- Nei det kan vi ikke.
D: - Hva er så årsaken til det?
- Fordi alt dette handler om krig. Det eneste vi kan gjøre er å arbeide på en bondegård for de fattige og trengende i USA.
D: - Hva mener dere med de fattige og trengende?
- Det handler om de som ikke kan hjelpe seg selv.
D: - Vil det inkludere soldater som har blitt krøplinger for livet?
- Ja. De er de fattige og de trengende.
D: - Hvis dere for eksempel skulle tjenestegjøre i Sanitetskorpset, og behandle sårede soldater, ville deres samvittighet og deres kirkes lære tillate det?
- Det kan vi ikke gjøre, fordi det handler om soldater, som da skal ut i krigen igjen, og det ville være å hjelpe til med krigen, og det kan vi ikke gjøre.
D: - Ville dere være villige til å bli plassert på en bondegård av myndighetene og så hvete som kunne brukes for soldatene?
- Nei.

Dommeren ville nå vite om deres overgivelse til ikke-vold prinsipper handlet om det som skjedde i deres hjem.

D: - Tillater deres religion å kjempe på noen som helst måte?
- Nei.
D: - Så dere ville ikke kjempe med knyttede never?
- Vel, vi er ikke engler. Det hender små gutter gjør det, og da blir de straffet; men vår religion tillater det ikke.
D: - La oss si det slik: hvis en mann angrep din søster, ville du da ta opp kampen med ham?
- Nei.
D: - Vil du drepe ham?
- Nei.
D: - Så hva ville du gjøre?
- Jeg ville forsøke å få henne unna. Jeg ville forsøke å holde ham fast, hvis jeg var mann nok til å gjøre det. Hvis jeg ikke klarte det, måtte jeg bare slippe taket. Jeg kan ikke drepe. Det strider mot vår religion.

Slik vitnet brødrene Hofer og Jacob Wipf. Nå var det ikke mer å gjøre annet enn å vente på dommen. Den falt fire dager etter. Alle fire ble funnet skyldig i alle anklager. De fire ble dømt til å miste all lønn og til 20 år i arbeidsleir, det vil si 20 år i det beryktede Alcatraz-fengselet i California. De fire var helt overgitt til Herren.

Hofer brødrene og Jacob Wipf var blant 504 samvittighetsfanger som ble dømt for militærnekting. Av disse 504 var 142 anabaptister - det vil si Mennonitter, Hutterianere og Amish.

Etter at Jacob Wipf kom til Camp Lewis ble han utsatt for ekstrem fysisk mishandling. Med tvang ble han dukket ned i iskaldt vann, de tok av ham klærne og dro ham over et tregulv slik at fliser fra gulvet skulle trenge inn i hans hud. De tvang ham til å arbeide i leirens hage, men han ville bare gjøre dette om han kunne gjøre dette alene, men ikke i selskap med menn i uniform.

fortsettes

Billedtekst: Inngangsporten til Alcatraz

Ingen kommentarer: