søndag, april 29, 2018

Et sammendrag av alle bønner

Herrens bønn har en avslutning som sammenfatter dens forskjellige bønner. Til slutt sier vi: "Fri oss fra det onde, "og mener med disse ordene alt det som fienden kan utsette oss for i denne verden.

En ting er vi overbevist om: Gud er en mektig hjelper, for han gir sin hjelp til hver den som ber ham om det.

Når vi sier: "Fri oss fra det onde" er det derfor ikke mer vi kan be om. Å rope til Gud om hans beskyttelse mot det onde er alt vi har behov for.

Bønnen trygger oss mot djevelens mange angrep og mot verden. Hvem trenger å være redd for verden om han har Gud som sin beskytter?

Dere ser altså, brødre og søstre, hvor forunderlig Herrens bønn er. Den er sannelig et sammendrag av alle tenkelige bønner.

Vår Herre Jesus Kristus som er kommet for alle menneskers skyld, de kloke såvel som de uvitende, uten å gjøre forskjell på kjønn eller alder, reduserer frelsens forutsetninger til det mest nødvendige. Selv den mest enfoldige kunne forstå og huske dem.

Cyprian (210-258), biskop av Karthago. Opplevde hard forfølgelse. Betonte sterkt enheten mellom Kristus og kirken. Gjengitt i : Kysse Spor - daglig lesning fra den tidlige kirken. Utvalg av Peter Halldorf. Luther Forlag 2002, side 320.

Ingen kommentarer: