mandag, april 30, 2018

40 år siden fosterdrapsloven ble innført i Norge - nå står Irland for tur

25. mai er skjebnedag for Irland. Da skal irene avgi sin stemme for eller imot en liberalisering av abortloven. Meningsmålingene så langt er ikke på parti med fosteret. Det er et klart flertall for å innføre selvbestemt abort. I Argentina jobber de samme destruktive kreftene for å endre loven. Et lovforslag om selvbestemt abort blir i disse dager behandlet i nasjonalforsamlingen i Buenos Aires. Og det er mye som tyder på at abortforkjemperne også der vil vinne frem.

Et tredje katolsk land som nå utsettes for propagandaen fra fosterdrapsforkjemperne er Polen. Visste du at det brukes droner fra aksjonistenes side for å frakte abortpiller inn i Polen? Eller at de bruker postverket? En nederlandsk organisasjon, "Women on waves", reiser rundt som globale aktivister og bruker blant annet båter. De ankrer opp i internasjonalt farvann, slik at myndighetene ikke kan få tak på dem, og så bruker de lettbåter inn til land og henter så kvinner som vil få utført abort.

16. juni i år er det 40 år siden legalisert fosterdrap i Norge. I de årene har det blitt foretatt et sted mellom 14.000-15.000 fosterdrap i året. Det betyr at mer enn 560.000 mennesker er drept her i Norge på 40 år. I fjor ble det utført 12.733 fosterdrap. Det er en nedgang, men likevel snakker vi om nesten 12.800 menneskeliv.

Ingen kommentarer: