lørdag, april 07, 2018

Om å være og tale profetisk

"Å være profetisk handler ikke om å søke overnaturlige erfaringer, eller søken etter "ord", tale til skarer av beundrende etterfølgere eller bygge store tjenestestrukturer for å hove inn penger og influere massene.

Det handler om å søke den djupeste intimitet med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det handler om Herrens hjerte og tale nøyaktig fra djupet av dette hjerte - og bare når Herren forløser dette ordet. Det fordrer et stille sted med Ham, som ikke kveles av folkemengdene og alle konferansene.

Vi profeterer, ikke fordi det er morsomt, og ikke fordi vi trenger å gjøre det og ikke fordi noen bestiller det, men fordi Han ber oss om det - og bare når Han sier det."

- R. Loren Sandford (bilde).  Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: