søndag, april 22, 2018

Martyrene fra Alcatraz - det høyeste offer, del 1

Det er en historie jeg bare må fortelle. Den fant sted for ganske nøyaktig 100 år siden, men dens innhold er brennende aktuell den dag i dag. Kanskje mer enn vi tror. Den handler om hvordan en kristen må lyde Gud mer enn mennesker, og at det kan innebære at vi mister livet. Av samvittighetsgrunner kunne ikke de mennene denne historien handler om bære våpen. De mente det stred mot Jesu ord i Bergprekenen.

I 1918 sto fire menn fra Sør-Dakota overfor valget om å lyde Gud mer enn de amerikanske myndighetene. Myndighetene ville innrullere dem i de væpnede styrkene og tvinge dem til å kjempe i 1.verdenskrig. Krigsretorikken var sterk og det ble sett på som forræderi og vanære å nekte å bli en del av det vi godt kan kalle krigshysteriet. Men for de fire mennene var ikke valget så vanskelig. De følte seg forpliktet på sin tro og overbevisning. Tre av mennene var brødre: David, Joseph og Michael Hofer, og svogeren til Joseph, Jacob Wipf. Fordi de nektet å bære militær uniform, endte de fire mennene, alle bønder, med å bli hengt opp i lenker i det beryktede Alcatraz fengselet (bildet). To av dem, Joseph og Michael Hofer døde mot slutten av 1918 rett etter at de ble overført til et fengsel i Fort Lavenworth, Kansas.

Deres død ble møtt av en rungende taushet. Lokalavisen på deres hjemsted, The Freeman Courier, skrev om deres død i en liten notis på side 8:"De to sønnene til Jacob Hofer bosatt i Rockport døde i en leir i Washington, og ble gravlagt hjemme." Det var det hele. Notisen står på en spalte sammen med nyheter som:"The Neu Hutterthal church har besluttet å kjøpe en papirkutter fra Kina,"og under står det, "Sam K.Hofer er i ferd med å bygge seg et kjøkken og garasje." De to er gravlagt på gravlunden tilhørende Rockport Colony, som er en Hutterite-kommunitet, som begge de to var medlemmer av. Gravstedene skiller seg ikke ut fra de andre med et unntak. Begge er merket med ordet: "Martyr."

Jacob Wipf og David, Joseph og Michael Hofer fikk alle brev den 25.mai 1918 med beskjed om at de var innrullert i det amerikanske forsvaret. Jacob var den eldste av de fir med sine 30 år. Han var gift og ekteparet hadde tre barn. Nest eldst var David, som var 28, også han gift og far til fire barn. Mochael, var 24, og hans kone Maria hadde nettopp nedkommet med en datter, Mary. Den yngste, Joseph var 23, også han gift og far til en to-åring og en ett-åring, og med en underveis. Lite ante de da hvilke forferdelige dager som lå foran dem. dager da deres tro ble satt på den ytterste prøve. President Woodrow Wilson skulle sener beskrive behandlingen av disse fire mennene som "barbarisk og middelaldersk."

fortsettes

Ingen kommentarer: