lørdag, april 21, 2018

Når vi sårer hverandre

"Folk som lever nær hverandre kan gjøre mye vondt mot hverandre. Når Jesus valgte sine tolv apostler var Judas en av dem. Judas blir kalt forræder. En forræder er, ifølge den bokstavelige betydningen av det greske ordet, den som overlater noen til å lide.

Sannheten er at vi alle har noe av forræderen i oss, for hver og en av oss overlater sine medmennesker til lidelse på en eller annen måte, en eller annen gang, for det meste utilsiktet og kanskje også uten å forstå det.

Mange barn kjenner, selv som voksne, djup bitterhet mot sine foreldre for at de har beskyttet dem for mye eller for lite.

Når vi er villige til å bekjenne at vi ofte overlater dem vi elsker til lidelse, tross gode hensikter, har vi lettere for å tilgi dem som sårer oss, oftest uten å mene det."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: