torsdag, april 26, 2018

Takk for at Gud er større enn alt

Er det virkelig mulig å takke Gud for alt? Det kan jo ikke være hans vilje at det skjer så mye ondt i verden, og at Kristi kjærlighetsverk ødelegges så systematisk på så raffinerte måter.

Gud ville ikke det onde. Det er ikke han som driver et menneske til å torturere og knuse et annet menneske. Gud er ikke den direkte årsaken til alt som skjer.

Men en kristen får lov til å være overbevist om at Gud kan bruke alt til noe godt. Absolutt alt, også det onde. Det onde har aldri sitt utspring i Gud. Kilden til alt ondt er djevelen, og mennesker som gjør opprør mot Gud. Men Guds suverene allmakt er likevel så altomfattende at han, midt i de onde, kan utnytte alt til å gjøre noe godt.

Når du altså takker Gud for alt, takker du ikke for det onde. Men du takker for at Gud er så uendelig mye større enn alt det djevelen og mennesker greier å utrette.

På denne måten kan du også takke for dine egne synder. Det er ikke riktig å takke for noe som du vet er i strid med Guds vilje. Du kan ikke være takknemlig for din synd som sådan. Men du kan være takknemlig for at synden din har gjort det mulig for deg og ta i mot Guds tilgivelse og dermed oppleve hans barmhjertighet på en spesiell måte.

- Wilfrid Stinissen i boken: I Guds tid. Verbum, 1994, side 117.

Ingen kommentarer: