onsdag, april 25, 2018

Om å vokse opp i en atmosfære av bønn

I dag, på minnedagen for den hellige evangelisten Markus, kom jeg til å tenke på at han vokste opp i den bønnens atmosfære som man kunne oppleve i hans mor Marias hus i Jerusalem. Det er vår aller første kirkehistoriker, Lukas, som skriver om dette i Apostlenes gjerninger. Han forteller at Maria hadde et hus som ble brukt når Jesu disipler kom sammen for å be - og denne Maria var mor til Johannes Markus.

Det er noe helt spesielt med hus som er 'innbedt'! Og det er forunderlig å vokse opp som barn i en atmosfære preget av bønn. Få erfare velsignelsens vidtfavnende følger.

Det blir større og større for meg å tenke på at min bestemor holdt meg i sine armer og ba for meg under mitt første leveår. Det ble hennes siste. Jeg er sikker på at det var bestemors bønner som førte til at jeg som 12 åring bestemte meg for å følge Jesus. Jeg er også sikker på at bestemors bønner har vært en medvirkende årsak til at jeg er blitt bevart i troen.

På minnedagen for evangelisten Markus takker jeg derfor Gud for bedende foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. Og så takker jeg selvsagt for den unge Markus, som skrev evangelier som bærer hans navn. Hans Jesus-biografi har også vært med på å forme mitt liv. Som han har gjort med så mange andre.

Ingen kommentarer: