søndag, april 08, 2018

Brennaktuelle antologier om Israel og Bibelen

Denne våren har jeg medvirket i to antologier, begge utgitt av Hermon forlag, og som Sten Sørensen har vært redaktør for. Den ene: "Israel - et Guds tegn i moderne tid" er utgitt i forbindelse med Israels 70 års jubileum, som er nært forestående. Her har jeg bidratt med kapittelet: Antisemittismens røtter og rotsystem, hvor jeg avdekker antisemittismens mørke historie og kirkens skyld. I denne boken medvirker også Hans Fredrik Grøvan, Mark Wootton, Leif S. Jacobsen, Svein E. Andersen, Alv Johan Magnus. Gordon Tobiassen, Ragnar Hatlem, Hallgrim Berg, Dag Øyvind Juliussen, Terje Berg, og baptistpastoren i Nasaret, Saleem Shalash. Dette er en bok for alle som er opptatt av Israels historie og rett til å overleve, og de bibelske profetiene.

Den andre boken er: Bibelen - bøkenes bok. Her har jeg skrevet et kapittel om Bibelen og bønnelivet. Jeg skriver om hvordan vi kan bruke Bibelen når vi ber, og tar for meg Bibelens egen bønnebok, Salmene, de såkalte teofaniene, men også de bønnene som kongene, profetene og apostlene ba. Jeg skriver også om Åpenbaringens lovprisninger, om tidebønnene og om en velprøvd og slitesterk måte å bønnelese Guds ord på, kjent som Lectio Divina.

I denne boken medvirker også Espen Ottosen, Thomas Åleskjær, Arnfinn Clemetsen, Jarle Waldemar, Øyvind Gaarder Andersen, Leif S. Jacobsen, Pål Helmersen, Alv Johan Magnus og Øivind Benestad. Dette er en særdeles viktig bok i en tid hvor det settes store spørsmålstegn ved Bibelens autoritet og troverdighet. Den bør leses av alle som er glad i Bibelen. Kjøp gjerne et ekstra eksemplar og gi bort til noen som du kan tenke deg å velsigne. 

En stor takk til Sten Sørensen og Hermon forlag, for at jeg fikk anledning til å bidra i disse brennaktuelle bøkene.


Ingen kommentarer: