torsdag, april 26, 2018

I natt drømte jeg om en løve

I natt drømte jeg om en løve. Den lå tett inntil meg. Fredelig. Vi hvilte sammen. Jeg har aldri drømt en slik drøm før. Den var så vakker, så majestetisk.

I Åpenbaringen leser vi om Løven av Juda. Det er et av navnene på Jesus.

Både i Dagen og Vårt Land skrives det for tiden om våpenskjold. Ordføreren i Sogndalen kommune, Johnny Greibesland, vil ha løven ut av kommunevåpenet når Kristiansand, Søgne og Sogndalen slår seg sammen og blir storkommunen Sørlandet i 2020. Senterpartiordføreren vil ha et religionsnøytralt kommunevåpen. Det er vel kanskje ikke så underlig. Sekulariseringen har kommet langt, veldig langt, i Norge.

Men er både historieløst og et knefall for en totalt misforstått toleranse. Greibesland er redd for å støte andre religioner.Men han synes å ha glemt to ting:  I Norges grunnlov heter det om Kongeriket Norge: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne arv ..." I verdigrunnlaget for det partiet som Greibesland representerer heter det: "Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven."

Kristiansand kommune har en løve i kommunevåpenet sitt. På nettsiden til kommunen kan vi lese følgende:  "Løven er hentet fra Norges riksvåpen og betyr: "Kristus, Løven av Juda". Øksen betyr: "Vold og makt". Når løver holder øksen med alle fire labbene betyr det at Kristus har kontroll, og behersker vold og makt. En lukket kongekrone betyr at byen er grunnlagt av en konge. I selve kronen står bokstavene: "R.F.P" som er en forkortelse for Regna Firma Pietas, som betyr Gudsfrykt styrker rikene. Dette var Kristiansands grunnlegger, kong Christian IVs valgspråk. Rundt seglet står teksten Cavsa Triumphat Tandem Bona, som betyr: Den gode sak seirer til slutt. Dette er byens valgspråk."

Kommunevåpenet over 400 år gammelt.

En skulle tro at en folkevalgt var forpliktet både på Grunnloven og sitt eget partis verdigrunnlag, og ikke svikte så fullstendig som her er tilfelle. Vi har ingen grunn for å gjøre knefall for sekularisering, men tvert i mot kjempe for den kristne kulturarven som vårt land er tuftet på. Jeg håper innbyggerne i de tre kommunene er seg bevisst dette når nå det nye kommunevåpenet skal tegnes.


Ingen kommentarer: